Social media
Wedstrijden
Login aanvraag
Leden Login


PostHeaderIcon Lidmaatschap

Wat kost een lidmaatschap:  


Jeugdleden t/m 18 jaar : €   7,50 per maand
Vanaf 18 jaar  : € 14,75 per maand.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bijdrage aan de KNSA. 
Voor volwassen bedraagt dit € 42,50 en voor jeugdleden t/m 18 jaar € 17,00 per jaar.

Bij binnenkomst worden de persoonsgegevens  van bezoekers of introducés geregistreerd. U dient dus bij een bezoek aan onze verenging een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.

Voor verlofschutters is het mogelijk tegen betaling van € 10,00 gebruik te maken van onze schietbanen met uw eigen wapen.

 

 

 

PostHeaderIcon Wat doen onze leden ?

Aspirant-leden worden geacht de veiligheid en de techniek van het wapen te beheersen. 

 
Na een aspirant - lidmaatschap van drie maanden wordt door het bestuur bekeken
 
of u een welkome aanvulling bent voor onze vereniging.
 
U wordt over de beschikking schriftelijk in kennis gesteld door de secretaris van het bestuur.
 
 
 
Naast de reguliere schietavonden worden er ook interne en externe competities georganiseerd. En om ook het saamhorigheidsgevoel te vergroten organiseert het bestuur jaarlijks een feestavond. In het najaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.
 
 
 
Vanzelfsprekend dienen alle leden een bijdrage te leveren aan de vereniging. Daarom wordt er tweemaal per jaar een dienstrooster opgesteld waarop alle leden worden ingedeeld om twee of drie keer per jaar een dienst te draaien in het clubgebouw. U kunt ingedeeld worden als baancommandant, barkeeper of griffier.
 
Het rooster wordt u tijdig per e-mail toegezonden. Tevens is het meest recente rooster te vinden op de website. Bij verhindering dient u zelf voor een vervanger te zorgen.
Het ongeoorloofd afwezig zijn en dus het ‘niet draaien’ van een dienst wordt beboet met € 50,- (Als de boete niet binnen de gestelde termijn wordt betaald wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau). Het drie maal niet draaien van een dienst leidt tot royement als lid van S.S.V. De Rommert.
 
Uiteraard gaan we ervan uit dat het nooit zover komt en dat u gewoon uw plicht als lid vervult. Bij ongeoorloofde afwezigheid benadeelt u niet alleen uzelf maar ook uw collega-schutters. Want geen baancommandant betekent: niet schieten,
 
geen griffier: geen verkoop van munitie en kaarten, geen barkeeper: geen drankjes !
 
 
 
Heeft u gegronde bezwaren tegen het draaien van diensten of kunt u niet ruilen met een ander lid zorgt u dan ervoor dat het bestuur bijtijds en schriftelijk hiervan in kennis wordt gesteld.
 
 
 
 
 
Griffier: De griffier is verantwoordelijk voor de verkoop en registratie van munitie en schietkaarten op de desbetreffende avond waarop hij is ingedeeld. De griffier is tevensbelast met de wapenuitgifte. De griffier registreerd alles op het pasje van de gebruiker via het centraal kassa systeem. De afdracht minus het aan het begin van de avond aanwezige kasgeld stopt hij in een envelop die vervolgens door het bestuurslid in de kluis wordt opgeborgen. De griffier schrijft ook introducés in. (zie procedure kaart)
 
 
 
 
 
Baancommandant. De baancommandant is herkenbaar aan zijn badge en is verantwoordelijk voor alle wapens en munitie die op dat moment worden gebruikt. Daarnaast controleert hij of ieder die zich op de baan bevindt conform de veiligheidsvoorschriften handelt. De schutters zijn op de baan in alle gevallen verplicht de orders van de baancommandant te accepteren. De baancommandant heeft altijd gelijk, discussies kunt u achteraf voeren. Hij controleert of het magazijn en het wapen in ongeladen staat de schietbaan verlaat. Nadat de laatste schutter de schietbaan heeft verlaten zorgt de baancommandant dat de banen er weer schoon en netjes bij liggen. Papier en plastic in een bak, de hulzenin de andere bak. Volle en/of niet (goed)verschoten patronen worden ingeleverd bij de griffier.
 
 
 
  
 
Barkeeper. De barman-of vrouw is verantwoordelijk voor het verzorgen van de consumpties die aan de bar worden verkocht. Hij heeft een eigen kassa systeem wat werkt in combinatie met een pasje. Hij zorgt ervoor dat de bar en het meubilair na het sluiten van de dienst netjes en hygiënisch word achtergelaten. De leden hebben hun eigen verantwoordelijkheid, het bestuur en de barman- of vrouw zijn ervoor om de leden op deze verantwoordelijkheid te wijzen. U en het bestuurslid zien er op toe dat er geen enkel lid met teveel alcohol op en een wapen in een auto stapt.
 
 
 
De dienst van de baancommandant, barman- of vrouw, griffier en het bestuurslid met sleuteldienst begint om 19.30 uur en eindigt om 23.00 uur. Gezamenlijk zorgt u voor een goede start en een goed afsluiting van de avond. De kantine wordt met elkaar opgeruimd.
 
 
 
Wij wensen u veel plezierige schietavonden toe,
 
 
 
Het bestuur van S.S.V. De Rommert