Ondanks de vele bezwaren van de zijde van de KNSA, is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het Wetsvoorstel voor onder andere de invoering van een psychologische test voor potentiële verlofhouders; ook wel genoemd de ‘e-screener’.

Wel heeft de Staatssecretaris toegezegd dat de e-screener die is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, niet alleen zal worden gekalibreerd maar ook gevalideerd, en de opdracht daarvoor is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie verleend aan TNO.

Ten behoeve van die validatie en kalibratie wordt, bij wijze van proef, de e-screener door een groep van circa 500 personen ingevuld. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de KNSA gevraagd daaraan mee te werken door minimaal 150 personen te selecteren die bereid zijn om de proef af te nemen. De KNSA is, ondanks haar bezwaren tegen het invoeren van de e-screener, bereid daaraan mee te werken, om daarmee ook inzicht te houden in de ontwikkeling, kalibratie en validatie van dit instrument.

Eenzelfde verzoek wordt gedaan aan de Koninklijke Jagers Vereniging en aan de Verzamelaarsvereniging Edouard de Beaumont.

De gegevens die verzameld worden, alsmede de persoonsgegevens, worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend voor het desbetreffende onderzoek aangewend. Degene die aan het onderzoek meewerkt, hoeft dan ook niet bevreesd te zijn dat deze gegevens worden verstrekt aan anderen. Het Ministerie, noch de Politie of enige andere Overheidsinstantie krijgt inzicht in de uitkomsten van het onderzoek, die terug te leiden zouden zijn naar één persoon.

De uitkomst van de afname van de e-screener zal in het kader van dit onderzoek, op geen enkele wijze gevolgen hebben voor het wapenverlof van de desbetreffende personen.

De KNSA vraagt daarom aan sportschutters of zij bereid zijn daaraan mee te werken en in dat geval met bijgaand online formulier zich bij ons te melden. Indien het aantal personen meer dan de gevraagde 150 is, zullen wij het overlaten aan TNO om daaruit een selectie te maken op basis van onder andere leeftijd en woonplaats. Wij vragen het formulier met de gegevens uiterlijk 1 september 2017 in te dienen, waarna wij het totaaloverzicht aan TNO zullen verstrekken.