Het bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter & vertrouwenspersoon : Willem Schipper

Secretaris: Jan van Houwelingen

Penningmeester: Marco van Bragt

Bestuursleden: Wim van Duren, Klaas Pieterse en Wilgert Bouman

Het bestuur streeft ernaar om harmonie, verantwoordelijkheid en gezelligheid de boventoon te laten voeren binnen de vereniging.

Het bestuur is slechts een vertegenwoordiging van de leden met betrekking tot allerlei bestuurlijke zaken.

Mocht u echter in verloop van tijd suggesties, klachten of opmerkingen hebben, dan kunt deze schriftelijk indienen of per e-mail.

In het verenigingsgebouw hangt voor dat doel een brievenbus ter hoogte van de griffierzetel.

De bestuursleden staan u met raad en daad terzijde.

U moet van hun echter geen wonderen verwachten, met andere woorden het bestuur is niet heilig.

Op elke openstelling van de vereniging, zijn er bestuursleden aanwezig.

Zij hebben samen met de overige sleutelhouders om toerbeurt sleuteldienst.