Het bestuur

Voorzitter & penningmeester: Willem Schipper
Secretaris:   Louise Duijm
Bestuurslid: Klaas Pieterse
Bestuurslid: Wilgert Bouman
Bestuurslid: Boudewijn de Boer

De bestuursleden staan u met raad en daad terzijde. Het bestuur streeft ernaar om harmonie, verantwoordelijkheid en gezelligheid de boventoon te laten voeren binnen de vereniging. Het bestuur is slechts een vertegenwoordiging van de leden met betrekking tot allerlei bestuurlijke zaken.

Mocht u echter in verloop van tijd suggesties, klachten of opmerkingen hebben, dan kunt deze schriftelijk indienen of per e-mail. In het verenigingsgebouw hangt voor dat doel een brievenbus ter hoogte van de griffierzetel.

Op elke openstelling van de vereniging, zijn er bestuursleden aanwezig. Zij hebben samen met de overige sleutelhouders om toerbeurt sleuteldienst.