Lidmaatschap

Wat kost een lidmaatschap bij SSV De Rommert?

Jeugdleden t/m 18 jaar : € 7,50 per maand
Vanaf 18 jaar : € 14,75 per maand.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bijdrage aan de KNSA.
Voor volwassen bedraagt dit € 42,50 en voor jeugdleden t/m 18 jaar € 17,00 per jaar.
Bij binnenkomst worden de persoonsgegevens van bezoekers of introduees geregistreerd. U dient dus bij een bezoek aan onze verenging een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.

Voor verlofschutters is het mogelijk tegen betaling van € 12,50 gebruik te maken van onze schietbanen met uw eigen wapen.

Aspirant leden

Aspirant-leden worden geacht de veiligheid en de techniek van het wapen te beheersen. Dit moeten zij gedurende 12 schietbeurten onder begeleiding van een ervaren lid leren en uiteindelijk laten zien.

Na een aspirant – lidmaatschap van drie maanden wordt door het bestuur bekeken of u een welkome aanvulling bent voor onze vereniging.

Wat doen onze leden

Naast de reguliere schietavonden worden er ook interne en externe competities georganiseerd. En om ook het saamhorigheidsgevoel te vergroten organiseert het bestuur jaarlijks een feestavond. In het najaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.

Diensten

De dienst van de baancommandant, barman- of vrouw, griffier en het bestuurslid met sleuteldienst begint op dinsdagen en donderdagen om 19.30 uur en eindigt om 23.00 uur. Op de zaterdagen begint deze om 13.00 tot 16.30 uur. Gezamenlijk zorgt u voor een goede start en een goede afsluiting van de desbetreffende avond of dag. De kantine wordt met elkaar opgeruimd.

 

Bijdrage

Vanzelfsprekend dienen alle leden een bijdrage te leveren aan de vereniging. Daarom wordt er tweemaal per jaar een dienstrooster opgesteld waarop alle leden worden ingedeeld om twee of drie keer per jaar een dienst te draaien in het clubgebouw. U kunt ingedeeld worden als baancommandant, barkeeper of griffier.
Het rooster wordt u tijdig per e-mail toegezonden. Tevens is het meest recente rooster te vinden op de website. Bij verhindering dient u zelf voor een vervanger te zorgen.
Het ongeoorloofd afwezig zijn en dus het ‘niet draaien’ van een dienst wordt beboet met € 50,- (Als de boete niet binnen de gestelde termijn wordt betaald wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau). Het drie maal niet draaien van een dienst leidt tot royement als lid van S.S.V. De Rommert.
Uiteraard gaan we ervan uit dat het nooit zover komt en dat u gewoon uw plicht als lid vervult. Bij ongeoorloofde afwezigheid benadeelt u niet alleen uzelf maar ook uw collega-schutters.
Heeft u gegronde bezwaren tegen het draaien van diensten of kunt u niet ruilen met een ander lid zorgt u dan ervoor dat het bestuur bijtijds en schriftelijk hiervan in kennis wordt gesteld.

Griffier

De griffier is verantwoordelijk voor de verkoop en registratie van munitie, schietkaarten en consumpties op de desbetreffende avond of zaterdag waarop hij is ingedeeld. De griffier is tevens belast met de wapenuitgifte. De griffier registreert alles op het pasje van de gebruiker via het centraal kassa systeem. De afdracht, minus het aan het begin van de dienst aanwezige kasgeld, stopt hij in een envelop die vervolgens door het bestuurslid in de kluis wordt opgeborgen. De griffier schrijft ook introducees in. (zie procedure kaart)

Baancommandant

De baancommandant is herkenbaar aan zijn badge en is verantwoordelijk voor alle wapens en munitie die op dat moment worden gebruikt. Daarnaast controleert hij of ieder die zich op de baan bevindt conform de veiligheidsvoorschriften handelt. De schutters zijn op de baan in alle gevallen verplicht de orders van de baancommandant te accepteren. De baancommandant heeft altijd gelijk, discussies kunt u achteraf voeren. Hij controleert of het magazijn en het wapen in ongeladen staat de schietbaan verlaat. Nadat de laatste schutter de schietbaan heeft verlaten zorgt de baancommandant dat de banen er weer schoon en netjes bij liggen.

Barkeeper

De barman-of vrouw is verantwoordelijk voor het verzorgen van de consumpties die bij de griffier zijn gekocht. Hij/zij zorgt ervoor dat de bar en het meubilair na het sluiten van de dienst netjes en hygiënisch word achtergelaten. De leden hebben hun eigen verantwoordelijkheid, het bestuur en de barman- of vrouw zijn ervoor om de leden op deze verantwoordelijkheid te wijzen. U en het bestuurslid zien er op toe dat er geen enkel lid met teveel alcohol op en een wapen in een auto stapt.